991 05 270 firmapost@greina.no

Tomterydding

Vi har verktøy og mannskap som gjør oss i stand til å rydde skog. Utfordringer tilknyttet redusert adkomst, tett skog ved felling av trær etc. er oppgaver som krever erfaring, innsikt og de riktige maskinene, ikke minst for å sikre mannskap og turgåeres ve og vel.

Ved felling av trær er det kanskje ønskelig å beholde hele stammen intakt for industrielt bruk. Vi har utstyr som lar oss renske tømmer for kvist og frakte tømmeret bort.

Greina Trefelling AS kan tilby tilsyn og vedlikehold av skogområder og parkanlegg over tid. Dette er arbeid som krever en viss diskresjon hvor folk ferdes. Arbeidet kan være visuelt belastende og støyende. Det er viktig at slikt utføres av erfarne fagfolk for å minimere risiko for leven, rot, uhell og materielle skader.

Vi har ekspertisen du trenger. Ta kontakt med oss for et møte.

Ønsker du Kostnadsfri Befaring?

Ring oss på: 991 05 270

eller send oss en melding i kontaktskjema under, så kontakter vi deg for å avtale tid.